Goedbekeken » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Crowdfunding; een risicovolle investering

Crowdfunding; een risicovolle investering

Wie geld uitleent loopt risico. Het kan immers gebeuren dat de geldvrager zijn verplichtingen om de lening met rente terug te betalen niet kan nakomen. Crowdfunding is niets anders dan het uitlenen va…
Wat is een doelgroepverklaring?

Wat is een doelgroepverklaring?

Een doelgroepverklaring is een verklaring die door UWV wordt afgegeven waarin staat dat iemand is opgenomen in het doelgroepregister. De verklaring dient als bewijsstuk. Wanneer een werknemer over een…
Wat is eHerkenning?

Wat is eHerkenning?

EHerkenning is voor bedrijven wat voor burgers DigiD is. Met eHerkenning kunnen bedrijven veilig inloggen bij de overheid. eHerkenning regelt de digitale herkenning van degene die een overheidsdienst…
Uitzendbureau beginnen

Uitzendbureau beginnen

Voor het starten van een uitzendbureau heb je sinds 1998 geen vergunning meer nodig. Iedereen kan in principe een uitzendbureau beginnen. Volgens het CBS zijn er in het eerste kwartaal van 2016 3.545…
Modelovereenkomst voor zzp'ers

Modelovereenkomst voor zzp'ers

Vanaf 1 mei 2016 vervangt de modelovereenkomst de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Met de VAR kon je als zzp'er aantonen dat je daadwerkelijk zelfstandig bent en dat er geen sprake is van een arbeidso…
Wat is een associatieverdrag?

Wat is een associatieverdrag?

Een associatieverdrag is een overeenkomst tussen de Europese Unie met een land dat geen deel uitmaakt van de EU. In een associatieverdrag maakt de Europese Unie met het desbetreffende land afspraken o…
Wanneer toch geen transitievergoeding?

Wanneer toch geen transitievergoeding?

Op 1 juli 2015 is de transitievergoeding van kracht geworden. Hiermee komt een einde aan de oude kantonrechtersformule. De wet bepaalt dat wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt terwijl je…
Zelfstandig oud worden, langer thuis blijven wonen

Zelfstandig oud worden, langer thuis blijven wonen

Vanaf de jaren zeventig is de overheid begonnen de capaciteit in verzorgings- en verpleeghuizen te verkleinen. Gedreven door financiële motieven zijn deze tehuizen alleen nog bedoeld voor ouderen die…
Datalek; wat is het en wanneer moet je het melden?

Datalek; wat is het en wanneer moet je het melden?

Sinds 1 januari 2016 bestaat de verplichting om een datalek te melden. De melding moet onverwijld worden gedaan zodra een ernstig datalek is ontdekt. Deze meldplicht geldt voor overheden en bedrijven.…

Tegenprestatie in de bijstand

De gemeente mag om een tegenprestatie vragen als je in de bijstand zit. Een tegenprestatie is een activiteit waarvoor je geen loon ontvangt. Een tegenprestatie is dan ook geen gewoon werk waarvoor je…